خطرات محلول لوله بازکنی برای چشم و روش های درمان

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

محلول لوله بازکنی محلول های لوله بازکنی به منظور حل کردن مواد موجود درون لوله ی فاضلاب ساخته اند از این رو دارای مواد شیمیای  قوی، مضر و خطرناکی هستند که در صورت تماس با چشم یا تنفس خطرات جدی را به وجود می آورند. این مواد در موارد شدیدتر ممکن است سبب نابینایی شوند. […]

راهنمای استفاده از محلول های لوله بازکن

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

لوله بازکن ها و محلول های لوله بازکنی تاثیر نسبتا مطلوبی در بازکردن لوله های فاضلاب دارند. زمانی که لوله های فاضلاب دچار گرفتگی می شوند و ورودی راه آب آن بسته می شود ، آب لبریز شده و مشکلاتی را به وجود می آورد که باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود. معمولا […]

راهنمای استفاده از مایع لوله بازکن

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

استفاده از مایع لوله بازکن برای رفع گرفتگی لوله های آشپزخانه، توالت و حمام  رایج ترین روش های باز کردن لوله در منزل می باشد. گرفتگی هایی که ناشی از تجمع چربی و ذرات می باشند می توانندپس از مدتی شما را با گرفتگی شدید لوله رو به رو کنند زیرا رفته رفته حجم این […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید