مکان مناسب برای نصب سپتیک تانک

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

 سپتیک تانک مخزن کوچک نگهداری است که از آن به جهت ته نشینی فاضلاب استفاده می گردد که بابت ایجاد زمان ماند طولانی مدت، فاضلاب موجود در مخزن سپتیک تحت تاثیر باکتری های غیر هوازی موجود در مخزن قرار گرفته شده و به فرمت معلق در خواهد آمد.

77 10 710 0912 تماس بگیرید