مزایا و معایب سپتیک تانک پلی اتیلنی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

مزایای پلی اتیلن در سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب باعث شده است که روز به روز مصرف انواع لوله و مخازن پلی اتیلنی در  این بخش افزایش یابد. در سالهای اخیر و با ورود تکنولوژی تولید لوله های با قطر تا ۳۵۰۰ میلیمتر به کشور، تولید و استفاده انواع مخازن پلی اتیلنی نیز […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید