انتخاب جنس لوله مناسب برای لوله کشی فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

از اقدامات مهم در احداث ساختمان رعایت اصول در هنگام اجرای فاضلاب است. اجرای صحیح سیستم فاضلاب نیازمند بکاربردن لوله های مناسب برای فاضلاب میباشد. انتخاب لوله برای فاضلاب اولین قدم برای لوله کشی فاضلاب می باشد. انواع لوله های فاضلاب: جنس لوله های فاضلاب می تواند چدنی، فولادی گالوانیزه، PVC ، PE، و PP […]

آشنایی کامل با انواع لوله های فاضلاب و کاربرد آن ها

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

لوله‌هایی که در سیستم آبرسانی و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد از نظر از نظر جنس، کاربرد و نحوه اتصالات با یکدیگر تفاوت داشته و هر کدام نیز در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی انواع لوله های فاضلاب شامل موارد زیر است: لوله های آهنی گالوانیزه لوله های چندنی لوله […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید