آموزش نصب سپتیک تانک و نگهداری از آن

  برای اینکه سپتیک تانک با راندمان بهتری کار کند توجه به موارد زیر لازم می باشد: زمانی که سپتیک تانک باید تخلیه شود بستگی به شرایط کار تانک کیفیت و کمیت فاضلاب خام دارد.درحالت کلی اگر آشغالی به درون تانک ریخته نشده باشدو ظرفیت تانک درست محاسبه شده باشدکه حدودا یک سال طول میکشد. […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید