نحوه ی اتصال لوله های فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

پلاستیک ها و پلیمر ها مواد مقاومی هستند که در تهیه ی لوله های فاضلاب کابرد زیادی دارند. استفاده از پلاستیک ها در  تاسیسات فاضلاب مزایای زیادی دارد. اما به شرط آنکه به درستی و به جا انتخاب شده باشند. جنس های مختلفی از لوله ها در فاضلاب بکار برده می شوند. لوله کشی شبکه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید