طریقه ی اندازی گیری پشت بام و بریدن ایزوگام در ایزوگام کاری

تخلیه چاه | لوله بازکنی

در نصب ایزوگام مهترین کار بریدن ایزوگام قبل از نصب آ« است. اگر بریدن ایزوگام در اندازه های دقیق صورت نگیرد ممکن است باعث هدر رفتن ایزوگام شود. برای بریدن ایزوگام از تیغ موکت بری استفاده می کنند. برای اندازه گیری پشت بام برای ایزوگام کاری مراحل زیر را دنبال کنید. مرحله ی اول:اندازه گیری از […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید