تفاوت ایزوگام دمیده و پلیمری

تخلیه چاه | لوله بازکنی

ایزوگام کاری با دونوع ایزوگام به نام های دمیده و پلیمری انجام میگیرد.این دو نوع ایزوگام تفاوت هایی باهم دارند که در این بخش به عمده تفاوت های این دو می پردازیم. ایزوگام دمیده با استفاده از مازوت (قیر دمیده)در صنایع سخت ایزوگام تولید می شود.نام دیگر ایزوگام دمیده BOF می باشد.ایزوگام کاری،نصب ایزوگام،شرکت ایزوگام کاری […]

تقسیم بندی ایزوگام ها

تخلیه چاه | لوله بازکنی

ایزوگام بر اساس ماده اصلی دهنده آن به دو نوع تقسیم می‌شود: ۱. ایزوگام پلیمری با استفاده از قیر خالص ۷۰-۶۰: عنصر اصلی در ایننوع ایزوگام قیر خالص ۷۰-۶۰ بوده و دارای کیفیت بسیار بالایی درمقایسه با ایزوگام دمیده است. قیر خالص ۷۰ -۶۰ از پالایش نفت خام به دست می‌آیند. در اثر حرارتدادن نفت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید