راهنمای انتخاب فلاش تانک

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

فلاش تانک از یک منبع ذخیره آب و لوله انتقال آب به کاسه توالت، تشکیل می‌شود. عملکرد آن به این گونه است که با کشیدن زنجیر یا فشار دکمه تخلیه آب سوپاپ تخلیه جابه‌جا شده و آب با فشار در کاسه توالت  تخلیه می‌شود و فضولات را با خود به درون چاه می‌برد. فلاش تانک […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید