اصول لوله کشی آب باران

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

بالا زدن آب از چاه فاضلاب در هنگام باراش باران به دلایل مختلفی می باشد. یکی از دلایلی که سبب بالا زدن آب از چاه می شود لوله کشی نادرست آب باران می باشد. آب باران باید توسط لوله ها به سمت چاه های فاضلاب هدایت  شود. از این رو اگر لوله کشی آب باران […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید