انواع مختلف منهول فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

منهول برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. منهول کاربرد های زیادی در سیستم فاضلاب دارد.و برای آنکه چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیر هدایت نمایند از منهول استفاده می‌شود.استفاده از منهول مزیت های بسیاری را دارد ک در مقاله […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید