اصول اصلی در هنگام نصب و لوله کشی فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

لوله کشی فاضلاب از جمله مهمترین کار های ساختمان است که اگر به نحوه صحیح صورت نگیرد سبب آسیب رسیدن به لوله می شود. از همین رو اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان باید طبق اصول انجام گیرد که از فرسودگی و ناکارامدی لوله جلوگیری نمود. حفظ قوانین هنگام اجرای تاسیسات فاضلاب: هر ساختمان باید دارای یک سیستم اصولی فاضلاب باشد که درهنگام نصب فاضلاب […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید