معرفی دستگاه مخصوص تخلیه چاه و فاضلاب

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

یکی از دستگاه های مخصوص برای تخلیه چاه و فاضلاب پمپ دنده ای می باشد. برای جابه جایی فاضلاب موجود در چاه ها و سپتیک تانک ها استفاده از پمپ های دنده ای می تواند موثر باشد. تخلیه چاه مکانیزه توسط پمپ دنده ای صورت می گیرد. در این بخش با دستگاه پمپ دنده ای تخلیه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید