لایروبی و تخلیه فاضلاب سپتیک تانک

تخلیه چاه | لوله بازکنی

سپتیک تانک پر کاربردترین مخزن جهت ذخیره موقت فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است.از جمله کاربرد های آن را میتوانید در مقاله ی کاربرد سپتیک تانکمطالعه کنید. سپتیک تانک توسط یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است.سپتیکهای فاضلاب محلی برای انباشت فاضلاب هستند که پس از مدتی پر می شوند که در […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید