لوله بازکنی با چنته

اختلال در عبور آب به درون فاضلاب و سر ریز [...]