لوله بازکنی چاهک تراس

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

بالا زدن آب از چاه تراس ساختمان های قدیمی از جمله صحنه هایی است که برای افراد اصلا خوشایند نیست. بالازدن آب از چاهک تراس به دلیل گرفتگی لوله های تراس و گیر کردن شی خارجی در لوله بالکن رخ می دهد. نذاشتن یک توری بر دهانه ی لوله ی فاضلاب سبب گرفتگی آن خواهد […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید