محتویات چاه دارای بخش های مختلفی می باشد که به سه شکل جامد، مایع، گاز درون یک چاه فاضلاب را تشکیل داده اند. بخش گاز که بیشتر آن آمونیاک است فضای بیشتر فاضلاب را به خود اختصاص داده است. عمده ی مواد جامد چاه به ته آن رفته و ته نشین می شوند. مایعات چاه نیز سطح روی جامدات را می پوشانند. در هنگام بارندگی به دلیل پر شدن چاه فاضلاب تخلیه نشده از آب، سبب بالا آمدن سطح آب بر روی چاه شده و فضا را برای گازهای موجود در چاه فاضلاب تنگ میکنند که این عمر سبب تراکم گازها و خارج شدن آن از چاه می شود و به دنبال آن بوی نامطبوعی تمام ساختمان را فرا می گیرد.تخلیه چاه،تخلیه چاه در تهران،تخلیه چاه فوری،تخلیه چاه مکانیزه

راهکار مناسب برای رهایی از بوی فاضلاب هنگام بارش چیست؟

شما با نصب لوله ی ونت که وظیفه ی آن خارج کردن گاز فاضلاب هنگام بارش باران می باشد می توانید این گاز ها را به سمت پشت بام و یا خارج از منزل در ارتفاع بالایی منتقل نمایید.

دلایل بوی بد فاضلاب هنگام بارش باران:

دیده شده باوجود نصب لوله ی ونت فاضلاب باز هم این بو هنگام بارش از چاه متصاعد می شود. این موضوع به دلیل خارج شدن گاز فاضلاب از جایی به غیر از لوله ی ونت می باشد.

تخلیه چاه در تهران،تخلیه چاه فاضلاب،رفع گرفتگی چاه،تخلیه چاه پر شده،قیمت تخلیه چاه

Main1209.gif
رفع بوی بد فاضلاب

شرکت سپهرسرویسدر زمینه ی تخلیه چاه و رفع بوی بد فاضلاب با بکارگیری مجهزترین تجهیزات آماده ی خدمت رسانی به شما همشریان عزیز در تهران و حومه می باشد.

مطالب مرتبط:

تمیز کردن توالت| دستشویی| توالت فرنگی
رفع گرفتگی چاه فاضلاب و تخلیه چاه
آیا گاز فاضلاب کشنده است؟

برچسب خورده

77 10 710 0912 تماس بگیرید