قوانین اصلی در لوله کشی فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

لوله کشی فاضلاب ساختمان یکی از مهمترین و فنی ترین تاسیسات ساختمان است. اجرای نکات اصلی هنگام لوله کشی فاضلاب نیاز به دانش، تجربه، ابزار حرفه ای و مهارت دارد. نکات زیادی برای نصب لوله های فاضلاب وجود دارد که اگر به دقت اجرا نشود در آینده سبب  ایجاد خسارات زیادی خواهد شد. در این […]

دلیل صدای لوله های فاضلاب و از بین بردن آن

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

آلودگی صوتی یکی از مشکلات عمده بشر شده است. قطعا، آلودگی صوتی به اندازه وجود میکروب در هوا آزاردهنده نیست ولی خواب ما را بر هم می زند، موجب افزایش استرس می شود، خلوت ما را خدشه‌دار می‌کند و بطور کلی باعث پایین آمدن کیفیت زندگی می‌شود. در تمام ساختمان‌ها، بخصوص ساختمان‌های بلند، یکی از […]

نحوه ی اتصال لوله های فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

پلاستیک ها و پلیمر ها مواد مقاومی هستند که در تهیه ی لوله های فاضلاب کابرد زیادی دارند. استفاده از پلاستیک ها در  تاسیسات فاضلاب مزایای زیادی دارد. اما به شرط آنکه به درستی و به جا انتخاب شده باشند. جنس های مختلفی از لوله ها در فاضلاب بکار برده می شوند. لوله کشی شبکه […]

نحوه ی دفع آب باران

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

لوله کشی آب و فاضلاب انچنان که به نظر می رسد کار آسانی نیست. نصب لوله های فاضلاب اگه طبق قوانین اجرا نشود پس از مدت کوتاهی ساکنین را با مشکل مواجه خواهد نمود. امارها نشان دادن که نصب غیر صحیح سیستم دفع فاضلاب ضرر های مالی و گرفتاری هایی را برای افراد به وجود می […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید