تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: حفر چاه

چاه فاضلاب و توالت باید این ویژگی ها را داشته باشند

۱- چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار ۵ نفری بین ۲ تا ۵ متر باید باشد. منظور ازچاه محفظه ای است که مدفوع انسانی در آن ذخیره شود ؛ به نحوی که باکتریها و انگلها و عوامل زیان بخش محیط خارج و همچنین حشرات و سایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند. چاه مستراح در منازل معمولاً به شکل استوانه ای حفر میشود. قطر دهانه چاه حدود ۹۰ سانتیمتر در نظر گرفته میشود. چاه مستراح ممکن است با دهانه مربع و یا مستطیل به ابعاد ۱۲۰ تا ۹۰ سانتیمتر نیز حفر شود.

عمق چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار متوسط ( ۵ نفره ) باید بین ۲ تا ۵ متر باشد. در زمینهای سخت و غیرقابل نفوذ به علت جذب نشدن آب عمق چاه را میتوان به ۸ تا ۱۰ متر افزایش داد. در زمینهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست میتوان از تواتهایی با مخزن آبی استفاده نمود.

محل چاه

چاه مستراح باید پایین دست چاه آب آشامیدنی حفر شود. با توجه به جنس، شیب زمین و نیز سطح آب زیرزمینی، مستراح و چاه آب آشامیدنی باید حدود ۷ تا ۱۵ متر و گاهی تا ۳۰ متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. هر چه جنس زمین سست تر و قابل نفوذتر باشد این فاصله باید زیادتر انتخاب شود و برعکس در زمینهای سفت و محکم فاصله کمتری را میتوان انتخاب نمود.

کف چاه

کف چاه مستراح در زمینهای یکنواخت غیرآهکی بایستی حداقل ۵/۱ تا ۳ متر بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد. دیوار قسمت بالایی چاه باید طوقه چینی شده و قطر آن کمتر از قسمتهای دیگر باشد و با مصالح بادوام پوشش داده شود.

نقل و انتقال

نقل و انتقال روی مدفوع تازه هرگز نبایستی انجام گیرد. بنابراین حفر چاه به تعداد دو حلقه برای استفادۀ متناوب از آنها ضروری است تا در صورت پر شدن یک حلقه چاه، درب آن به مدت یک سال مسدود شده و از چاه دوم استفاده شود. پس از یک سال باید عمل تخلیه چاه صورت گرفته و محتویات چاه تخلیه گردد، و یا برای این منظور مستراح با محل دفع دو انبار که به مستراح کودی معروف است احداث نمایند.

۲- نشیمنگاه مستراح

سطح نشیمن یا سنگ مستراح و اطراف آن باید از مصالح با دوام و غیرقابل نفوذ و قابل شستشو مانند بتون ، کاشی ، سفال ، سنگ چینی ، سرامیک ساخته شود. سنگ نشیمن باید بدون ترک و شکستگی و به رنگ روشن باشد. البته در صورتی که مشکل افزایش هزینه مطرح نباشد استفاده از سنگ چینی بادوام بهتر و شستشوی آن آسان تر است.

۳- اتاقک مستراح

اتاقک مستراح باید دارای مشخصات زیر باشد :

الف) کف اتاقک مستراح و دیوارهای داخلی آن ، باید حداقل تا یک متر قابل شستشو باشد. در مستراحهایی که دارای دستشویی هستند قابل شستشو بودن دیوار تا ارتفاع ۵/۱ متر ضرورت دارد.

ب) پنجره ای به ابعاد حدود ۵۰ × ۴۰ سانتیمتر ( ۲۰ درصد سطح کف اتاقک ) به منظور تهویه و تأمین نور نصب شود. این پنجره باید در محل مناسبی به ارتفاع حداقل ۱۶۰ سانتیمتر از کف دیوار قرار گرفته و مجهز به توری باشد.

پ) درب مستراح از هر نوعی که باشد ( پارچۀ ضخیم ، حصیری با پوشش پارچه ای ، جاجیم ، گلیم ، چوب و … ) برای جلوگیری از ورود مگس و حشرات ، باید بدون درز و شکا ف بوده و با نصب فنر خودبخود قابل بسته شدن باشد.

ت) سقف اتاقک باید شیب دار باشد و آبریز پشت بام در جهت مخالف درب ورودی مستراح قرار داده شود.

ث) کف اتاقک مستراح ضمن قابل شستشو بودن بایستی به طرف نشیمن شیب کافی داشته باشد و از سطح اطراف مستراح ۱۵ سانتیمتر ( یک پله ) بالاتر قرار گیرد.

ج) ابعاد داخلی اتاقک عموماً یک متر در یک متر و حداکثر ۲۰/۱ × ۲۰/۱ متر کافی خواهد بود ؛ اما در صورت استفاده از دستشویی در داخل اتاقک ، ابعاد آن حدود ۵۰/۱ × ۲۰/۱ در نظر گرفته میشود. دیوارهای خارجی مستراح باید صاف ، بدون درز و شکاف و خوش نما باشد و حدود ۱۵ سانتیمتر با عرض ۱ متر از زمینهای اطراف بلندتر و با مصالح قابل شستشو پوشانیده شود و به طرف خارج شیب داشته باشد تا در مواقع بارندگی شدید آب داخل مستراح نشود. حداقل ارتفاع داخلی مستراح ۲ متر و ارتفاع درب ورودی کمتر از ۸/۱ متر نباشد.

چ) فضای خالی اطراف اتاقک نباید به عنوان انباری ، مرغدانی و یا محل نگهداری اشیاء زائد مورد استفاده قرار گیرد.

ح) نصب هواکش برای جلوگیری از انتسار بو و نیز نظافت دایمی داخل اتاقک و سنگ مستراح ضروری است. باید توصیه کرد حتی الامکان در احداث و یا بهسازی مستراحها از مصالح محلی متداول و مناسب استفاده شود.

حتی الامکان داخل اتاقک مستراح دارای شیر آب سالم متصل به آب مصرفی منزل باشد و ترجیحاً بیرون یا داخل اتاقک مجهز به دستشویی گردد.در صورت نبودن شبکه لوله کشی آب استفاده از یک بشکۀشیردار داخل اتاقک مستراح ضرورت دارد.

۵- شترگلو (سیفون)

هنگام احداث مستراح بهداشتی لازم است از یک قطعه شترگلو به صورت لوله ای U شکل که از آب پر میشود و در زیر کاسۀ نشیمن قرار میگیرد، استفاده شود. سیفون به وسیلۀ فشار آب سنگ توالت و ضمائم آن را شستشو داده و مواد زائد را به چاه فاضلاب هدایت میکند

الف) حداقل شرایط قابل قبول یک مستراح معمولی در منازل روستایی

مستراح باید دارای دیوار، سقف و درب باشد.
مستراح باید داری کف قابل شستشو ( دارای شیب مناسب به طرف سره ) باشد.
دیوارهای داخلی مستراح از کف تا ارتفاع ۱۵ سانتیمتر قابل شستشو باشد.
جریان طبیعی هوا در اتاقک مستراح برقرار باشد. ( پنجره یا منفذ خروجی هوا داشته باشد )
مدفوع از طریق سره در چاه جاذب، سپتیک تانک ، مخزن آبی ، و یا لوله جمع آوری فاضلاب روستا تخلیه گردد (باعث آلودگی محیط نشود و متعفن و بدنما نباشد)
در داخل مستراح و یا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار لازم در دسترس باشد.
ب) مستراح گوده ای یا کانالی (صحرایی)

احداث این مستراح برای افرادی که در حال حرکت هستند و یا برای مدت زمان طولانی در یک نقطه نمیتوانند مسکن نمایند ( عشایر ) و همچنین در مواقع بروز حوادث و بلایا توصیه میشود. برای این کار زمین را به عمق ۱ تا ۲ متر به صورت شیار حفر میکنند. خاک حاصله را به اطراف میریزند و برای حفاظ اطراف آن از چادر، گونی ، چوب حصیرو… استفاده مینمایند.

پس از هر بار دفع مدفوع توسط بیل روی آن خاک میریزند تا از دسترس حشرات دور نگهداشته شود. هنگام ترک محل، شیار را با خاک کاملاً میپوشانند.

ج) مستراح متصل به سپتیک تانک یا مخزن (مستراح آبگیر)

سپتیک تانک یک مخزن ته نشینی غیرقابل نفوذ است که فاضلاب از طریق یک لوله کوتاه به داخل آن ریخته میشود. سپتیک تانک یک روش دفع فاضلاب نیست بلکه فقط به جداسازی و تجزیه مواد جامد از فاضلاب کمک میکند. پسآب سپتیک تانک معمولاً به کمک چاه جاذب در زمین دفع میشود و لجن باقیمانده در مخزن هر چند وقت یکبار تخلیه میگردد.

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیۀ فیزیکی و بیولوژیکی به کمک باکتریهای بی هوازی به طور همزمان در آن انجام میگیرد و برای اجتماعاتی که ظرفیت تولید فاضلاب آنها حداکثر تا ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

سپتیک تانک متشکل از یک انباره سرپوشیده ای است، که معمولاً با بتون ساخته و در زیر خاک مدفون میباشد. فاضلاب پس از ورود به انباره به علت کاهش سرعت جریان ، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست میدهد، و از سوی دیگر انباره خارج میشود.

مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره به کمک باکتریهای بی هوازی هضم شده و ایجاد گاز مینمایند. مهمترین نتیجۀ فعل و انفعالات مزبور، کاهش قابل ملاحظۀ حدود ۸۰% حجم لجن است که تخلیۀ آن در فاصلۀ زمانی ۲ تا۴ سال یکبار انجام میشود.

د) مستراح آبی

مستراح آبی از یک مخزن آب، یک نشیمن و یک لوله آویز که از انتهای سوراخ نشیمن در آب مخزن فرو رفته تشکیل شده است. مدفوع از درون لولۀ مزبور به داخل آب هدایت میشود. لجن حاصله که در اثر فعل و انفعالات میکروبها به یک چهارم حجم اولیه تقلیل یافته است در ته مخزن انباشته میشود و بایستی هر چند وقت یک بار تخلیه گردد. ضمناً از این گونه مستراحها بیشتر در نقاطی که سطح آب زیرزمینی بالا است یا در مناطقی که طبقات زمین سنگی است میتوان استفاده نمود. مستراح آبی معمولاً از قسمتهای مختلف به شرح زیر تشکیل شده است :

الف) مخزن

نقش مخزن در مستراح آبی این است که مدفوع را از دسترس مگس دور نگهدارد و فعل و انفعالات آن را به صورت بی ضرر در آورد. شکل مخزن بسته به مصالح ساختمانی موجود میتواند مکعب و یا مکعب مستطیل باشد. گنجایش مخزن بستگی به تعداد نفرات استفاده کننده و فواصل تخلیه دارد.

گنجایش مخزن یک مستراح آبی برای یک خانوار متوسط و با فواصل تخلیه شش سال و یا بیشتر، نباید کمتر از یک متر مکعب باشد. معمولاً ارتفاع آب در مخزن بایستی به ۱ تا ۵/۱ متر برسد.

ب) دفع پسآب مستراحهای آبی به طرق زیر انجام میگیرد

چاه جاذب – برای دفع پس آب حاصله از این گونه مستراحها در صورت امکان میتوان از چاههای جاذب استفاده نمود. برای این کار باید لوله ای را که معمولاً به فاصله ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر از سقف مخزن قرار دارد به چاه جاذبی که در نزدیکی مستراح حفر میگردد وصل نمود.

کنترل حشرات در مستراح

اغلب حشرات بر روی مدفوع تخم گذاری میکنند. لذا ساخت غیراصولی مستراح باعث تکثیر و ازدیاد حشرات ناقل عوامل بیماری زای مدفوعی میگردد. ریختن حشره کشها به درون چاه مستراح به منظور کشتن حشرات توصیه نمیشود، زیرا حشره کشها در مدت کوتاهی آنها را از بین میبرند ولی به تدریج حشرات نسبت به این حشره کشها مقاوم شده و نسلهای جدید مقاومی به وجود میآورند.

یک راه حل جدید کنترل مگس در مستراحها و چاهها ، استفاده از یک نوع مستراح معمولی بهداشتی تهویه دار است که به نام « مستراح زیمبابوه » معروف است. در این مستراحها سنگ مستقیماً روی چاه قرار میگیرد. در گوشه ای از چاه ، لوله ای به قطر ۱۰ سانتیمتر تا یک متری بالای سقف نصب شده و روی آن توری قرار میدهند. این لوله ضمن تهویۀ چاه ، مگسها را به طرف نور، به سمت پشت بام هدایت و محبوس میکند.

 

به طور خلاصه شرایط یک مستراح بهداشتی عبارتند از :

فاضلاب مستراح باید یا مخزن دفع داشته باشد و یا به شبکۀ جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد.
دارای دیوار ، سقف ،کف و در باشد. ( دیوار حداقل تا ارتفاع ۱۵ سانتیمتر قابل شستشو باشد )
اتاقک مستراح دارای نور و جریان هوا بوده ، و نباید متعفن و بدنما باشد.
سره سالم ، بدون شکستگی و قابل شستشو باشد.
کف توالت به سمت سره دارای شیب و قابل شستشو باشد.
برای شستشو به آب دسترسی داشته باشد. ( شیر آب ، منبع آب با استفاده از آفتابه یا شلنگ )

شرکت بازسازی و تخلیه چاه سپهر سرویس با بکارگیری مجهزترین تجهیزات و افراد متخصص جهت لایروبی و احیای چاه پیر و فرسوده آماده ی خدمت رسانی به شما همشریان بصورت شبانه روزی می باشد.

papricAdmin

مزایا و معایب حفر چاه فاضلاب

حفرچاه جذبی یکی از رایج ترین روش های دفع فاضلاب در ایران به صورت سنتی می باشد. منازل و آپارتمان های قدیمی هنوز هم دارای چاه جذبی هستند و به صورت مستقیم به فاضلاب متصل نشده اند.

تصفیه فاضلاب بهداشتی از طریق چاه جذبی صورت نمی گیرد و این یکی از معایب چاه های جذب قدیمی می باشد.

از این رو استفاده از چاه های جذبی دیگر نمی تواند پاسخگوی جمعیت رو به افزایش کشور ایران باشد.

چاه های جذبی معایب دیگری نیز دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم:

آلوده کردن آب های زیرزمینی:

یکی از بزرگترین مشکلاتی که دفع فاضلاب از طریق چاه های جذبی به وجود می آورد آلوده سازی آب های زیرزمینی است. آلودگی های شیمیایی و الودگی های باکتریولوژیکی از جمله آلودگی هایی است که از طریق فاضلاب موجود در چاه های جذبی به آب های زیرزمینی منتقل می شود.

کاهش قدرت تصفیه خاک:

چنانچه نفوذ فاضلاب در زمین ها زیاد باشد که این موضوع بیشتر در اثر افزایش تعداد چاه های جذبی رخ می دهد در این صورت خاک دیگر قدرت تصفیه بیولوژیکی خود را از دست می دهد. با افزایش این روند خاک ها با قدرت تصفیه کم کاهش یافته تا آنکه حوزه عمل تصفیه چاه های جذبی نزدیک یکدیگر شده و در یکدیگر نفوذ می کنند.

فواید تصفیه آب توسط چاه جذبی:

بعد از آنکه فاضلاب تصفیه شد رشد گیاه توسط این فاضلاب تصفیه شده امکان پذیر میباشد.

از آنجایی که زمین های زراعتی سرشار از ازت و فسفر می باشند می توان از فاضلاب تصفیه شده ای که دارای این املاح می باشند استفاده نمود.

بطور کلی دفع فاضلاب از طریق حفر چاه جذبی نیاز جامعه را پاسخ نداده و نمی توان از این طریق به درستی از محیط زیست حفاظت نمود.

چاه آب

شرکت سپهرسرویس با بکارگیری مجهزترین تجهیزات و کارکنان با تجربه و متخصص در زمینه ی حفر چاه و تخلیه چاه فاضلاب،کول گذاری و طوقه چینی چاه،آماده ی خدمت رسانی به شما همشریان عزیز می باشد.

شماره تماس:09127101077

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

نشت چاه فاضلاب

ایجاد نم و رطوبت اطراف چاه، انتشار بوی بد از چاه فاضلاب، نشت آب از اطراف چاه، اینها همه نشانه هایی از نشتی چاه فاضلاب ساختمان به دیواره های اطراف می باشد. نشتی چاه امری نیست که به سادگی از آن بگذرید و ان را نادیده بگیرید زیرا سبب منتشر شدن بوی بد فاضلاب به داخل ساختمان شده و پس از ریزش ساختمان را بدنبال خواهد داشت و در نتیجه خسارات زیادی به ساختمان وارد خواهد نمود. پس در صورت بروز نم و رطوبت اطراف چاه هر چه سریعتر علت را بررسی کنید و در صدد برطرف کردن نشتی و نم چاه فاضلاب شوید. از جمله مهمترین دلایل ایجاد نشتی و راهکارهای رفع نشتی چاه فاضلاب شامل موراد زیر می باشد:تخلیه چاه حرفه ای،شرکت تخلیه چاه

چاه کهنه:

ساختمان های فرسوده دارای چاه فاضلاب کهنه و قدیمی می باشند که اصول حرفه ای در حفر چاه بکارگیری نشده است و حال چاه دچار نشتی شده است. اگر ساختمان مدت هاست که فرسوده شده است شما نیاز به تعمیر چاه کهنه خواهید داشت. تعمیرات چاه کهنه می تواند از طریق کول گذاری درون چاه انجام می شود. کول چاه مانند یک عایق عمل کرده و از نشت آب فاضلاب به دیواره های اطراف چاه جلوگیری می نماید. در این صورت هرچه سریعتر به یک شرکتتخلیه چاه و حفر چاه تماس بگیرید و از آن ها درخواست کمک کنید.تخلیه چاه تهران،تخلیه چاه فاضلاب درتهران

پرشدن چاه فاضلاب:

از دیگر دلایل نشتی آب فاضلاب به دیواره های اطراف چاه پرشدن چاه می باشد. در این صورت با تخلیه چاه فوری می توانید از بروز ریزش چاه فاضلاب جلوگیری نمایید. اگر نم دادن چاه پیشرفت نماید هزینه های تعمیر نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. پس هر چه زودتر از بروز مشکلات جدی با تخلیه چاه فاضلاب جلوگیری نمایید.

رسوب فاضلاب در دیواره های چاه:

چاه های فاضلاب پس از مدتی دچار رسوب گرفتی می شوند. علت اصلی پر شدن مکررا چاه در ساختمان های قدیمی نیز همین است. اگر چاه شما مکررا پر می شود و سبب بروز نم و رطوبت در اطراف چاه فاضلاب می شود تخلیه چاه به تنهایی مشکل شما را برطرف نمی کند. برای حل مشکل به صورت اساسی نیاز به لایروبی چاه فاضلاب خواهید داشت. افراد حرفه ای در این زمینه با کمک تجهیزات مخصوصب رسوب را از دیوره های چاه فاضلاب جدا و تخلیه می نمایند.

نشت چاه

شرکت تخلیه چاه و تعمیر چاه فاضلاب سپهر سرویس با بکارگیری مجهزترین تجهیزات آماده ی خدمت رسانی به شما شهروندان عزیز در تهران و حومه می باشد.

شماره تماس:09127101077

مطالب مرتبط:

رفع گرفتگی چاه فاضلاب و تخلیه چاه
دلایل ریزش چاه -نشانه های چاه ریزشی

زمان تخلیه چاه و تعمیر چاه فاضلاب ریزشی
کول گذاری و طوقه چینی چاه
دلایل ریزش چاه فاضلاب تخلیه نشده
لایروبی چاه-تخلیه چاه-چرابایدچاه را لایروبی و تخلیه کرد؟
بازسازی چاه فرسوده

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

متراژه ی چاه جذبی-حفر چاه

حفر چاه
از قدیم و دیرباز توسط بشر صورت می گرفته است که رایج ترین این چاه ها امروزه چاه جذبی می باشد. که یکی از روشهای سنتی دفع فاضلاب انسانی است.

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

قوانین حفرچاه و صدور پروانه ی حفاری (قسمت اول)

ماده ۱: به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلـانه آب هر شخص اعمـ از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاهو یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیمـ نمایند.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

تبصره – وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی نیز مشمول این ماده بوده و میبایستی درخواست خود را طبق فرمـ شماره ۱ پیوست تکمیل و ارسال نمایند.

ماده ۲: پس از تشکیل پرونده، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (۱) این آئین نامه مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت کامل بودن مدارک، به متقاضی اعلـامـ میشود که هزینه اعزامـ کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید. هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد.حفرچاه فاضلاب در تهران،حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

تبصره – در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار میشود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلـاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدامـ نمایند والـا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۳: کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه میشود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریمـ منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لـازمـ را توامـ با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدامـ به سازمان متبوعه خود تسلیمـ مینماید. سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی د رکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا حسب مورد اقدامـ لـازمـ را به عمل خواهد آورد.

ماده ۴: کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلـامـ والـا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عند اللزومـ کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیمـ مینماید. تصمیمـ کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا با اکثریت آراء اتخاذ میشود.

تبصره ۱- در مورد موافقت نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.

تبصره ۲ – اتخاذ تصمیمـ در مورد صدور پروانه حفرچاه و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه‌هـا میباشد.

تبصره ۳ – چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا که با ابلـاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از:
۱- یک نفرکارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی.
۲- یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی.
۳- یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی.

تبصره – در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق میتوان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود.

ماده ۶:کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا علـاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزیع عادلـانه آب نیز رسیدگی‌هـای بدوی را معمول و اظهار نظر مینماید. این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۷: در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلـامـ خواهد کرد چنانچه مایل باشد میتواند به هزینه و با مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدامـ و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلـامـ نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیمـ مقتضی مبنی بر صدور یا عدمـ صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

ماده ۸: پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نامـ متقاضی صادر میگردد چنانچه ظرف یک سال ازتاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجدید آن منوط به انجامـ تشریفات مقرر در این آئین نامه خواهد بود.

تبصره ۱ – در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانهم ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلـامـ گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمامـ حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریمـ منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا اقدامـ خواهد شد.

تبصره ۲ – چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزمـ وقت بیشتری باشد متقاضی میتواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجامـ مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلـامـ خواهد شد.

ماده ۹: اعلـامـ ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلـامی و یکی از جراید کثیرالـانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به عمل میآید و در نقاطی که روزنامه کثیرالـانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلـاع اهالی محل خواهد رسید.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

تبصره ۱- شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلـامـ خواهد گردید.

تبصره ۲- پرونده‌هـای تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد. نسبت به پرونده‌هـائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل میشود.

تبصره ۳ – از تاریخ اعلـامـ ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمی شود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده‌هـای مطروحه قبلی حق تقدمـ برای رسیدگی خواهند داشت.

تبصره ۴ – وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلـاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌هـا، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلـامـ نماید.

تبصره ۵ – شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای مکلفند پس از اعلـامـ ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نماید و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خودرا در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلـامـ ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.

ماده ۱۰: در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاههائی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.

ماده ۱۱: در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری میشده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولـاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری میشوند که قبلـاً از چاه یا قنات قبلی مشروب میشده اند ثانیاً در حریمـ منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد. با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریمـ و متروکه اعلـامـ خواهد شد. اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یاقنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود.

تبصره ۱ – صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی وکارشناس کشاورزی) امکان احیاء یالـایروبی قنات را ازلحاظ فنی واقتصادی مردود اعلـامـ نمایند.

تبصره ۲ – تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاهائی که عملـاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید با کارشناس است که ملـاک قراردادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلـامـ نظر خواهد کرد.

تبصره ۳ – میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 برمبنای معدل آبدهی لحظه‌ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شده آنها منظور میگردد.

تبصره ۴ – تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلـامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس میتواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید.

تبصره ۵ – در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه‌ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۲: صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهرها و شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه‌هـای مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۳: چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری میباشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوط میتواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریمـ منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند، در اینگونه موارد پس از اتمامـ حفاری چاه جدید، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورت مجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیمـ میگردد پر خواهد شد.

تبصره ۱- بهره برداری ازچاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین میگردد.

تبصره ۲ – در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه‌هـا متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیمـ به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید.

ماده ۱۴: درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتی متر باشد.

ماده ۱۵:خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزیع عادلـانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلـاک چاه تقویمـ و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶: برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملـاً غیرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای مربوط به مالکین ابلـاغ میشود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلـامی و یکی از جراید کثیر الـانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل میآید و در نقاطی که روزنامه کثیرالـانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلـاع مالکین رسانده میشود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدامـ نمایند. در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلـانه آب عمل خواهد شد.

تبصره ۱ – سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلـانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند.

تبصره ۲ – تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملـاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلـاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملـاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلـامـ نظر مینمایند.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

Deep Well

حفرچاه

شرکت حفاری چاه سپهر سرویس با باکارگیری مجهزترین تجهیزات در زمینه ی حفاری چاه فاضلاب و قنات آماده ی خدمات رسانی به شما عزیزان در تهران و حومه تهران می باشد.

منبع:icbar.ir

papricAdmin

اصول ایمنی در حفرچاه

حفر چاه از جمله مواردی است که مستلزم رعایت اصول ایمنی می باشد.انواع مختلف چاه های فاضلاب باید بر اساس اصول خود حفر گردند.حفر چاه ها به روش های مختلفی صورت می گیرد که اگر مطابق براستاندارد های ساخت چاه فاضلاب و قوانین حفاریحفر نگردند پیامد های جبران ناپذیری را در پی خواهند داشت و سبب ریزش چاه و صدمه دیدن افراد می شود. در این مقاله به مهمترین نکات و اصول ایمنی برای حفر چاه خواهیم پرداخت:
تخلیه چاه فوری،تخلیه چاه تهرانفحفر چاه فاضلاب،تخلیه چاه فاضلاب
محل دقیق حفر چاه:قبل از حفر چاه باید مختصات چاه های دیگر را بررسی نمود.به این صورت که تا شعاع سه متری چاه، چاهی دیگری حفر نشده باشد.

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

استانداردهای حفرچاه فاضلاب و توالت

رعایت نکات اجرایی چاه فاضلاب و توالت: برای حفاری چاه باید نکاتی را رعایت کرد که چاه بصورت کاملا مهندسی شده و اصولی حفر شود.حفرچاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران،حفاری چاه تهران

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

چاه های خطرناک فاضلاب

طبق آمارهای موجود، همه ساله رقم بالایی از حوادث گروه نجات سازمان آتش‌نشانی را حوادث چاه تشکیل می‌دهد و بدیهی است در هر یک از این موارد، تلفات جانی و مالی فراوانی را نیز به همراه داشته است.

papricAdmin

اجرای سپتیک تانک

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد. ودر ۲ نوع بتنی و پلی اتیلنی ساخته می شوند. از این سپتیک تانک ها بطور گسترده ای در واحدهای مسکونی و ویلایی، مجتمع های مسکونی و اداری، کارگاه های عمرانی و ساختمانی، کارخانجات تولیدی و صنعتی، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع های تفریحی و ورزشی و مدارس استفاده می شود.
روش های تصفیه چاه فاضلاب ،پرکاربردترین روش تصفیه چاه تخلیه چاه حفر چاه  تصفیه بهداشتی فاضلاب ها

مطالب مرتبط:


سپتیک تانک چیست و در کجا کاربرد دارد؟

اجرای سپتیک تانک
آموزش نصب سپتیک تانک و نگهداری از آن

papricAdmin
Call Now Button77 10 710 0912 تماس سریع