انواع فاضلاب های شهری دفع و تخلیه فاضلاب خانگی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

فاضلاب ها برحسب نوع پیدایش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسیم می شوند
فاضلاب خانگی و چاه های ساختمانی شامل چه موادی میشوند:
پس ازاستفاده از حمام ، دست شویی، توالت، ماشین لباس شویی و دیگر وسایل بهداشتی، فاضلابی درون چاه های ساختمانی می رود که فاضلاب خانگی نام دارد.
تخلیه چاه فاضلاب تهران روش های تخلیه چاه و دفع فاضلاب،تخلیه چاه به صورت حرفه ای

تقسیم بندی فاضلاب و چاه فاضلاب خانگی:

فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سنگین (شامل فاضلاب توالت ها) و فاضلاب سبک (شامل فاضلاب دست شویی ها،ظرف شویی ها، زیردوشی ها و امثال این وسایل) تقسیم می شود.
تعریف فاضلاب خانگی:فاضلاب هاي خانگی عبارت از آب هاي ضايعاتي حاصل از فعاليت هاي معمول روزانه نظير رختشويي ، شستشوي ظروف و حمام كردن است كه به درون چاه فاضلاب مي توانند براي اموري مثل آبياري فضاهاي سبز و ساختمان هاي نيازمند رطوبت زياد همچون گلخانه ها به مصرف مجدد برسند.
تخلیه چاه فاضلاب خانگی،تخلیه چاه ارزان،تخلیه چاه توالت و رفع گرفتگی توالت

انواع فاضلاب های شهری دفع و تخلیه فاضلاب خانگی

تفاوت گند آب و فاضلاب خانگی:

فاضلاب هاي خانگي همان آب هاي مصرفي حمام، دوش گرفتن، روشويي و ماشين هاي لباسشويي هستند گواينكه گاهاً آب هاي ضايعاتي ظرفشويي و آشپزخانه اي را نيز از اين جمله محسوب مي گردند
فاضلاب هاي خانگي يا “آب خاكستري” اصولاً نام خويش را از ظاهر تيره اي دريافت كرده اند كه حدواسط آب تميز و قابل شُرب با مفهوم “آب سفيد” و “گنداب هاي توالتي” می باشد.
فاضلاب هاي خانگي تفاوت هاي زيادي با فاضلاب توالتي دارند زيرا مورد اخير را با نام گندآب ها مي شناسند كه حاوي فضولات انسانی هستند.

دفع فاضلاب های خانگی و تخلیه چاه فاضلاب:

فاضلاب های شهری مخلوطی از فاضلاب های معمولی خانگی و فاضلاب های توالتی هستند که پس از جمع آوری توسط سیستم های فاضلاب شهری تحت فرآیندهای تصفیه ای موسوم به “پاکسازی و حذف مواد زائد” قرار می گیرند. فاضلاب های شهری را می توان قبل از اینکه در حجم وسیع وارد محیط زیست شوند، تحت تیمارهایی جهت کاهش آلودگی ها و نزول خطرات احتمالی قرار داد.

رفع گرفتگی چاه،دلایل پر شدن چاه فاضلاب خانگی،دلایل پرشدن و گرفتگی چاه توالت
تخلیه و دفع فاضلاب شهری:

فاضلاب های شهری را غالباً در رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها تخلیه می کنند درحالیکه می توان با حذف برخی ترکیبات زائد و آلودگی ها به استفاده مجدد از آنها نظیر آبیاری گیاهان باغچه ها و فضاهای سبز پرداخت.
آیا فاضلاب خانگی برای گیاهان مفید است؟
واضح است كه گیاهان می توانند از برخی مواد آلوده ساز فاضلاب ها مثل خُرده های غذا بعنوان عناصر غذایی مورد نیازشان جهت رشد بهینه بهره گیرند درحالیکه رسوبات صابون ها و نمک ها می توانند برای گیاهان و میکروارگانیزم های خاک مضر باشند ولیکن چنین مواردی نیز در صورت بکارگیری فاضلاب ها در سازه های “رطوبت طلب” بمرور جذب خاک می شوند و سپس تجزیه می گردند. همچنین فاضلاب هاي خانگي تصفيه شده برای بسیاری از گیاهان رطوبت دوست نظیر اویارسلام ، گراس ها و جگن هامشكلي ايجاد نمي كنند.

فواید استفاده مجدد فاضلاب های شهری و خانگی عبارتند از:

• کاهش مصرف انرژی :
همچنان که مقدار آب آشامیدنی مصرفی و فاضلاب های شهری با كاربرد مجدد فاضلاب های خانگی کاهش می یابند لذا نیازی به پمپاژ مقادیر بیشتری از آنها نیست و کاهش هزینه هارا در پی دارد.
• ایجاد کمترین آلودگی در صورت عدم استفاده از مخازن گندزدایی و ساختارهای تیمار فاضلاب ها:
استفاده از فاضلاب های شهری حجم کمتری از فضولات را به مخازن گندزدایی رهنمون میسازدو هز لذا هزینه های کمتری را به شهرداری ها تحمیل می نمایند و هزینها را کم می کند.
• افزایش رشد گیاه:
فاضلاب های شهری می توانند بر وسعت فضاهای سبز شهری بیفزایند.فاضلاب های شهری حاوی برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان هستند و می توانند باعث بهم خوردن تعادل های محیط های آبی موسوم به “اوتروفیکاسیون” گردند لذا استفاده از آنها در اراضی می تواند به اصلاح خاک ها منتهی شود.

• تقویت سفره های زیرزمینی :
کاربرد فاضلاب های شهری غالباً بیش از نیاز آبی گیاهان فضاهای سبز است لذا باعث تقویت آب های زیرزمینی می شوند.
• پایین آوردن استخراج آب های رودخانه ها و سفره های آب :
اصلاح و تقویت کیفی خاک های سطحی با مواد موجود در فاضلاب های خانگی

• افزایش هشدارها و حساسیت به چرخه مواد طبیعی :
فاضلاب های شهری می توانند ضمن افزایش عملکرد تولیدات گياهي باعث کاربرد عاقلانه و هوشمند منابع طبیعی موجود شوند.
• تیمارهای بهتر :
خاک سطحی بسیار مؤثرتر از خاک زیرین و ساختارهای تیمار فاضلاب عمل می کند. بکارگیری فاضلاب های شهری در سطح خاک که فعالیت میکربی و گیاهی بیشتری دارد، می تواند باعث کاهش آلودگی آب های زیرزمینی و خاک های زیرین شود و بدینگونه نیازی به تخصیص اراضی جهت احداث مخازن گندزدایی نیست بویژه مناطقی که ضریب نفوذپذیری آب در خاک بسیار کم است و موجب ماندابی می شود، دچار معضلات زیست محیطی نخواهند بود.
دفع فاضلاب خانگی،رفع گرفتگی چاه فاضلاب خانگی
آیا گاز فاضلاب کشنده است؟

مطالب مرتبط:
انواع فاضلاب شهری دفع و تخلیه فاضلاب خانگی

لایروبی چاه و شستشوی شبکه ی فاضلاب(معرفی نازل های شستشو و لایروبی)

تخلیه و دفع کانال های فاضلاب

لایروبی انتقال و تخلیه کانال های فاضلاب

فاضلاب های شهری و روش های جمع آوری و تخلیه آن ها(فاضلاب خانگی و شهری)

77 10 710 0912 تماس بگیرید